martedì 23 dicembre 2014

Kerstmis 2014 - Nieuwjaar 2015

Kerstmis 2014  -   Nieuwjaar 2015

Kerstmis is bij uitstek een mogelijkheid om ons als individu én als organisatie te bezinnen op onze motivatie om ons werk  als opvoeders en onderwijsmensen te doen en te blijven doen.
 Ondanks alle ellende die het geluk van mensen, kinderen, ouderen bedreigt.
Ondanks oorlogen, honger, epidemische ziekten, haat en nijd om ons heen, worden er elke dag opnieuw overal op de wereld kinderen geboren.
Kinderen, van wie de ouders geloven  in een toekomst.
Kinderen die récht hebben op een toekomst, op liefde en verzorging, op tederheid, op de mogelijkheid  onbezorgd te spelen en op te groeien tot gave mensen.  
Jongeren die recht hebben op onze volwassenheid.
 Het is goed en hoopvol om met die kinderen in onze gedachten en gebeden ook nu weer het kerstfeest te vieren, nu weer dóór te gaan naar een nieuw jaar.
 Het is waar wat de dichter Wilmink schreef: “Kerstmis lijkt ons keer op keer vrede te beloven, maar kanonnen dreunen weer, als de lichtjes doven ”  
 Maar er zijn ook kansen. Altijd weer. Er is altijd hoop. We willen samen als wereldorganisatie van onderwijsmensen de hoop levend houden dat we ieder op onze plaats, met ons gelovig ploeteren iets kunnen blijven doen aan het vervolmaken van de schepping,  het geluk van kinderen, van jongeren en zelfs volwassenen.
 Laten we duidelijk zijn: wat ons bindt, is de liefde voor het kind. Uit het spelen van het kind putten we, ondanks alle leed  ver weg en dicht bij, hoop.
Daarom: zalig Kerstfeest en een gezond, gelukkig, vredevol 2015!

Guy Bourdeaud’hui, 
Algemeen voorzitter  UMEC-WUCT


Alternatieve Kerstboodschap 2014
 en wensen voor een nieuw jaar …

Het is een mooie gewoonte om vele mensen uit diverse familie-,  vrienden- en professionele kringen van harte een zalig Kerstmis en een uitstekend, vooral gezond nieuw jaar te wensen: even zo vele warme contacten, boodschappen met banden van vriendschap, sympathie  en  empathie.  Dit alles vormt  duidelijk  een warm menselijk  teken van altruïstische, positieve ingesteldheid.
Graag doen we hier met UMEC-WUCT  aan mee met evenzeer echt  gemeende wensen aan ieder die dit leest…
Dit jaar nochtans doe ik het dubbel: met een eerste ‘algemene wens’ (zie hiervoor), maar hier nu ook met een alternatieve boodschap, eerder  met  ‘bloedend hart’.  Dit,  niet  omdat het met UMEC-WUCT niet goed zou gaan (integendeel!!), maar vooral omdat het in de loop van de voorbije jaren absoluut

echt niet goed gaat met een groot deel van onze medemensen.
Zo worden we  frequent om de oren geslagen en tracht men continu ons geweten wakker te schudden  tegen de opwarming van de aarde, het gebruik van diverse giftige, zeer moeilijk afbreekbare  substanties,  de honger, de ziekten, kortom de  miserie in de wereld.
Wat me extra opvalt, is de nonchalance, de zorgeloosheid,  waarmee blijkbaar de meeste mensen en instanties  omspringen met nog andere,  diepmenselijke drama’s,  zoals o.m. het dagelijks nieuws over schipbreukelingen,  oorlogen,  guerrilla’s  en het onmenselijk bejegenen van de medemens via het vereffenen van de meest diverse, brutale  ‘afrekeningen’.
Zo worden we met dagelijkse regelmaat geconfronteerd met en zelfs visueel afgestompt door de grofste misdaden tegen de mensheid,  waarbij niet geaarzeld wordt in naam van Allah de meest onterende, beestachtige misdaden te plegen en er blijkbaar,  totaal gewetenloos,  nog bij te staan triomferen.  Heeft de wereld  dan zo gefaald in zijn opvoeding en  onderwijs door er  totaal onvoldoende een minimaal respect,  menslievendheid, naastenliefde, altruïsme in te heien??  Is wat wij meemaken in de XXIe eeuw  het deprimerende resultaat van onze toch wel permanente inspanningen om te leren een goed mens te zijn en te blijven?
Missen  we zelf de moed niet om  hierover –met meer dan afgrijzen-  de quasi dagelijkse berichtgeving te volgen?  Of kijken we snel  ‘zedig’ naar andere, voor ons  interessantere zaken en schuiven we de beelden van en verhalen over die hulpeloze massa  martelaren vlug van ons weg als een fait-divers, iets  dat we toch niet in de hand hebben??  Hoeveel kinderen  en volwassenen  hebben hun oprecht andersgelovig  zijn niet betaald met hun leven en hebben met hun bloed het uitgedroogde  woestijnzand doordrenkt, terwijl verantwoordelijken van divers pluimage inderdaad zedig de

andere kant opkeken en te laf waren om duidelijker posities in te nemen, laat staan intelligent te reageren?
Missen we effectief de moed om –zelfs ondanks  een terechte gezonde terughoudendheid!!- te kijken naar wat er met ménsen gebeurt in oorlogsgebieden, waar  naasten, collega’s, onschuldigen,  zo maar brutaal worden afgeslacht, ja, zelfs gekruisigd (!), omdat ze verondersteld worden ànders te zijn.  Is het geen must om terecht te  reageren tegen een holocaust waarmee men ‘andersgeoriënteerde’ godsdiensten en volksstammen tot in de wortels tracht uit te roeien?  Toppunt van afstomping!!    En dit anno 2014 – 2015!! 
Zijn wij ons voldoende  bewust dat,  terwijl wij “Stille Nacht” zingen,  ergens in Afrika  zinloos getriomfeerd wordt  met  een  zoveelste heruitgave van Tibbhirine… in het kwadraat en dit omwille van  dwaas fundamentalisme. De meest diverse, onpeilbare  menselijke beproevingen  bezwaren op die manier elke gemeende vredeswens!
Trouwens, hoeveel naamloze collega’s maken/ maakten deel uit van die slachtpartijen en dit, o gruwel, aan beide zijden van de barrière?  Ook  collega’s  dus die, totaal zonder enig moreel kompas, een verdwaasd leven willen leiden ?  En is onze attitude om het hoofd te blijven afwenden  dan wel de juiste?  “Wat heb jij gedaan voor je naaste ?”
In feite stellen we met leedwezen vast  dat tweedracht, ruzie, wraak, oorlog, … vrank en vrij door de grote mensenpoorten  binnen stromen en dat schamele vrede zijn weg maar niet kan vinden  tussen de spleten van de achterdeur!
Voor de nieuwe generaties is er alleszins een dwingende en dringende boodschap: véél  meer tijd spenderen aan  kinderen en jongeren, véél meer vredestijd investeren in de opgroeiende volgende generaties,  dit alles samen met een herbeleefde  geloofsethiek en een  alles omvattende onderwijswarmte die zijn kracht blijft putten in de diepe waarden van het geloof en het onderwijs.

Met een lichte parafrase  blijft onze eeuwenoude kerstwens nog steeds actueler dan ooit:  “Vrede op aarde aan alle mensen, …speciaal ook aan diegenen die  (nog niet) van goede wil zijn!”

Guy Bourdeaud’hui,
Algemeen voorzitter UMEC-WUCT


Nessun commento:

Posta un commento