sabato 21 dicembre 2013

Zalig Kerstmis! Gelukkig Nieuwjaar!

Geachte lezer,

Kerstmis en Nieuwjaar: twee feesten die we jaarlijks moeten koesteren!  Ze met overdreven feesten of zonder diepgang  zo maar voorbij  laten gaan zou een duidelijke verarming van onze cultuur betekenen!
Uiteraard is voor ons Kerstmis het belangrijkste van beide: Kerstmis, warm familiefeest bij uitstek, feest van het Licht, feest van de komst van de Heiland, feest met hoop op een verlossende toekomst, feest van de Vrede, …, …

Afhankelijk  van waar in de wereld u dit leest, zal u er zeker nog een aantal andere invullingen of bijkomende interpretaties aan kunnen toekennen.
Afhankelijk van waar u dit feest viert, zal u het intiem of uitbundig met klokkengelui vieren.  Of misschien moet het in alle stilte, maar daarom niet minder overtuigd of diep gemeend?

Alleszins is het in ieders hart een “Venite, adoremus!” met een vaste hoop en vertrouwen op meer altruïsme,  positivisme en vooral  een stevig verlangen naar  het bijna magisch geworden begrip:  ‘Vrede’.
Vrede, een meer en meer miskend woord in de hedendaagse,  al te dikwijls keiharde wereld van de XXIe eeuw,   vrede die waaierbreed  kan gaan van een minimumrespect  tot en met een echt warme plaats in het hart.

Wie sprak er weer over ‘prediken in de woestijn?’
En toch vinden  we in ons geloof steeds  weer de moed en de prikkels om aandacht te hebben voor die steenoude Bijbelse Blijde Boodschap: “Vrede op aarde aan de mensen van goede wil!”.

Aan de vele collega’s en hun families die het moeilijk hebben omwille van diverse problematieken,  zowel  op familiaal, menselijk als professioneel vlak, wens ik in naam van UMEC-WUCT  in elk geval een teken van begrip te geven, een hand te reiken.
Dit is ook het geval voor de vele collega’s en hun families die te weinig of zelfs helemaal geen  bemoediging en appreciatie krijgen voor hun bijna hemelse taak.  Ik wens hen   overtuiging, doortastendheid en voor het geval het zich voordoet: echte moed , een positieve spirit en een blijvend rotsvast geloof .

Ik druk absoluut een   oprechte, sterke  appreciatie uit  voor diegenen die in niet gemakkelijke omstandigheden de  opdracht hebben om getuigenis af te leggen van onze christelijke, katholieke waarden en cultuur die hen inspireren.  Deze opdracht wordt nog het best ondersteund door het  “Ga en onderwijs alle volkeren!”.

UMEC-WUCT wil in 2014 sterker de vinger aan de pols houden en waardeert daarom  in hoge mate elk signaal dat van u, van  ergens in de  wereld naar Rome zou komen!  Laat van u horen als teken dat u deel uitmaakt van onze grote familie van goedmenende, zoekende of overtuigde, maar alleszins katholiek geïnspireerde leerkrachten!!

Moge het u, uw familie en vrienden goed gaan in een gezond  2014.  Daarom wens ik u, zoals de H.  Franciscus, van harte:  “Vrede en alle goeds!”  en ik kan niet nalaten u tegelijk dit  fijne franciscaans  gebed in herinnering te brengen:

Heer, maak mij een instrument van uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat is.
Laat mij vergeving brengen waar schuld is.
Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.
Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.
Laat mij geloof brengen waar twijfel is.
Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.
Laat mij licht brengen waar duisternis is.
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.
Heer, maak dat ik er meer op uit ben
te troosten dan getroost te worden,
te begrijpen dan begrepen te worden,
te beminnen dan bemind te worden.
Want door te geven ontvangen we,
door onszelf te vergeten vinden we,
door te vergeven wordt ons vergeven,
door te sterven verrijzen we tot het eeuwige leven.
Amen.


Zalig Kerstmis!  Gelukkig Nieuwjaar!
Guy Bourdeaud’hui

Voorzitter UMEC-WUCT

Nessun commento:

Posta un commento