mercoledì 23 dicembre 2015

BERICHT VAN DE ASSISTENT ECCLESIASTICAL

“Christene mens, wees bewust van uw waardigheid !”
(H. Leo,  homilie van Kerstmis,  5e eeuw)


Kerstmis, de vreugde van Gods aanwezigheid op aarde.
Reeds in de Advent wordt het kerstmysterie in de kijker gezet: we vieren met Kerstmis geen simpel verjaardagsfeest, maar wel de glorierijke komst van de Heer,  vele jaren geleden.  Deze  komst realiseert zich in de sacramenten en het leven van de gelovigen.  De advent heeft de blije kleuren van de hoop in zich.  Ik wil u uitnodigen om u op een positieve wijze in te zetten.  Deze uitnodiging geldt zowel voor christenen als voor de mensen van goede wil die ook de boodschap van het Evangelie van Christus  willen opvolgen en getuigen van zijn aanwezigheid in de wereld.

Kerstmis, de vreugde van het christen zijn.
Deze vreugde en fierheid zijn niet uitsluitend verbonden met een getuigenis van christen zijn, zoals de christenen van het Midden-Oosten die worden geconfronteerd met zware vervolging, zij  zijn fundamenteel verbonden met het Doopsel waardoor wij ‘christenen’, een ‘andere Christus’ zijn geworden en dus zoon en dochter van God door het Doopsel.  Het is openlijk getuigen  van  wat reeds in ons leven werd ingeschreven via de schepping. God is verbonden met iedereen, met elke mens.  Het Doopsel bevestigt dit en wil dit expliciet realiseren.  Ik kan op die wijze persoonlijk het woord van God ontvangen dat Hij heeft uitgesproken toen Hij de H. Geest  over Jezus liet neerdalen tijdens zijn doopsel door Johannes.: “Jij bent mijn geliefde zoon!”  Zo komen wij in een kennis- en liefdevolle relatie  met God de Vader, de Zoon en de H. Geest.

Kerstmis, een verplichting om ons geloof in ons dagelijks leven te beleven.
Tijdens het Doopsel, bij de zalving met de heilige Olie, zegt de celebrant:”Vanaf nu ben je een deel van het lichaam van Christus en jij neemt deel aan zijn waardigheid:  als priester, als profeet en als koning.”  Terwijl ze de waardigheid van  de gedoopte onderlijnen, duiden deze drie titels ook  zijn zending als navolger van Christus aan.  De gedoopte is ‘priester’, in die zin dat hij geroepen is een levendige band met God  te onderhouden, dit in woord en daad.  De gedoopte is koning bij het naleven van  zijn verantwoordelijkheden en engagementen in de geest van Christus als dienaar.  Het is belangrijk  deze 3 zendingen als een eenheid te aanzien, zowel voor de christen als persoon en voor de christenen als groep.

Kerstmis 2015, begin van het jaar van Barmhartigheid.
Om de roeping te versterken die we bij het Doopsel hebben meegekregen, stelt paus Franciscus aan de hele gelovige gemeenschap voor  om opnieuw aandacht te hebben voor de werken van barmhartigheid: “Laat ons de werken van barmhartigheid  opnieuw ontdekken: de hongerigen spijzen, de dorstigen laven,  de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken,  de doden begraven. 
En vergeten we de geestelijke werken van barmhartigheid niet: “Goede raad geven aan degenen die onzeker zijn,  de onwetenden de weg wijzen, de zondaars vermanen, de ongelukkigen troosten, fouten vergeven,  op een geduldige wijze  vervelende personen verdragen, bidden tot God voor de levenden en de doden”  (Misericordiae Vultus, n. 14 – 15)
Door ons open te stellen voor de pedagogie van de barmhartigheid, kunnen wij beter  de uitdagingen van ons doopsel inschatten,  
Deze woorden werden door de h. Leo als paus met kracht onderstreept in zijn toenmalige kerstboodschap:
“Christene mens, wees bewust van je eigen waardigheid.  Herinner je tot welk volk je behoort en van welk geheel je deel uitmaakt.  Door het sacrament van het Doopsel ben je  de tempel geworden van de H. Geest!...”


+ Vincent DOLLMANN
Hulpbisschop van Straatsburg

Proost van UMEC-WUCT

Nessun commento:

Posta un commento